Bác đời đời vẫn sống

Thơ Hoàng Trung Thông

Bình luận (1)

  1. Nhaque
    Link hỏng rồi các bác ơi!