Hoàng Trung Thông

Nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925-1993) (còn có những bút danh khác như Đặc Công, Bút Châm) quê quán xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nguyên là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Viện trưởng Viện Văn học (Việt Nam). Hoàng Trung Thông tham gia cách mạng từ trước 1945 trong phong trào Việt Minh, từng đảm nhiệm các chức trách: cán bộ văn nghệ của khu ủy Liên khu IV, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương; thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam; tổng biên tập báo Văn nghệ, báo Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam; Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương; Viện trưởng Viện Văn học (1976-1985). Tác phẩm chọn lọc * Thơ: - Quê hương chiến đấu (Văn nghệ, 1955) - Đường chúng ta đi (Văn học, 1960) - Những cánh buồm (Văn học, 1964) - Đầu sóng (Văn học, 1968) - Trong gió lửa (Văn học, 1971) - Như đi trong mơ (Văn học, 1977) - Hương mùa thơ (Vănhọc, 1984) - Tiếng thơ không dứt (Tác phẩm mới, 1989) - Mời trăng (Hội Nhà văn, 1992) * Văn: - Chặng đường mới của văn học chúng ta (Văn học, 1961) - Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống (Văn học, 1979) - Những ngày thu ở Liên Xô (Tác phẩm mới, 1983) * Dịch: - Nàng công chúa thiên nga (Kim Đồng, 1957) - Vương Quý và Lý Hương Hương (Văn nghệ, 1953) - Người đánh cá và con cá vàng (Kim Đồng, 1986) Ngoài ra ông còn dịch nhiều thơ của các nhà thơ lớn thế giới như Đỗ Phủ, Lục Du, Puskin, Hainơ, Pêtôphi, Maiacốpxki, Mickiêvích, Mao Trạch Đông, Quách Mạt Nhược; và là chủ biên một số công trình khoa học như Thơ văn Lý Trần, Văn học Việt Nam trên chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược ...      

Các ca khúc lời của Hoàng Trung Thông (10)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)