Quang Hưng
Tháng 10-1945 là Thiếu sinh quân đặc khu Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông làm liên lạc viên và hoạt động nghệ thuật phục vụ các chiến sĩ cảm tử Liên khu Nam Hà Nội. Năm 1948 tham gia Đội Tuyên Văn Trung đoàn Thăng Long, năm 1949 về Bộ Tư lệnh Liên khu III, năm 1950 về Bộ Tổng Tham mưu học lớp phiên dịch Trung văn phục vụ chiến dịch Biên giới. Năm 1953 được cử sang Trung Quốc học quân sự kiêm phiên dịch và huấn luyện tại Trung đoàn cao xạ pháo (E 367).  Năm 1954 về nước tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ. Năm 1955 thi hát toàn quân đoạt Giải Nhất. Năm 1956 về làm diễn viên hát Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Năm 1959 được cử đi học thanh nhạc tại Nhạc viện Traicôpxki Liên Xô chuyên ngành opera. Năm 1964 về nước công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.Ông đã biểu diễn trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước, được tặng thưởng nhiều huân huy chương.