Trăng sáng đôi miền

TRĂNG SÁNG ĐÔI MIỀN

 

Trăng lên lùa cành tre gió thổi sáo diều
Trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng
Xa xa từ đầu thôn gió vẳng tiếng ru hời
Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ ngoan à ơi.

Quê hương từ độ trăng sáng cảnh tập đoàn
Vui no từ đầu thôn tới tận cuối làng
Trăng cao trăng càng trong gió vẳng tiếng ru hời
Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ à ơi.

Nhưng miền Nam mây phủ bầu trời
Chẻ vầng trăng cho dạ bời bời.
Căm thù quân khát máu đời đời
Đây niềm tin mãi mãi chẳng rời.

Gìn giữ Tháp Mười bát ngát.
Dòng Cửu Long với rặng dừa xanh
Và một ngày mai bóng mây mù tan
Bầu trời trong sáng…Hát khúc ca dịu dàng.

Trăng trong trên trời cao sáng tỏ đôi miền
Quê ta dải phì nhiêu dáng mẹ dịu hiền
Trăng soi từ Thủ đô tới tận bưng biền
Tươi bao nụ cười duyên má đỏ vui niềm riêng
Trăng cao trăng càng trong sáng tỏ đôi miền
Trăng soi tỏ đồng quê sáng cả niềm tin...


Bình luận (1)

  1. vàm cỏ đông
    vàm cỏ đông
    Tuyệt hay đã đưa tôi về thập niên 60 năm đó tôi mới 11 12 tuổi nay tôi đã 64 tuổi được nghe lại sung sướng quá .