An Chung

Nhạc sĩ An Chung có mặt ngay từ ngày đầu thành lập Nhà xuất bản Mỹ thuật-Âm nhạc (năm 1957).  Đây là nơi  tập hợp nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như La Thăng,  Tô Hải,  Hoàng Hiệp,  Lương Vĩnh,  Thái Cơ,  Xuân Giao...Ông gắn bó với với công việc xuất bản cho đến lúc từ trần. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ An Chung: Trăng sáng đôi miền, Chuyển lộng ra khơi, Tôi người lái xe, Hát lên em-cô gái Thái Bình, Đường cày đảm đang, Bông hoa tám cánh...

Các ca khúc do An Chung sáng tác (31)

Các thể loại khác do An Chung sáng tác (1)

Tư liệu liên quan (6)

Bình luận (0)