Tổ khúc "Bài ca xây dựng"

Bài 1: Cho ngày nay, cho ngày mai cho muôn đời sau - Mạnh Hà

Bài 2: Bài ca xây dựng - Thanh Huyền

Bài 3: Tình yêu người thợ xây - Mạnh Hà - Thanh Huyền

Bình luận (1)

  1. Nguyên
    Nghe một mạch thấy hay quá! Cám ơn BQT!