Tình làng quê

Đóng góp: Thanh Giang
TÌNH LÀNG QUÊ


Tình như đong không hết ư..., ra đống rơm đổ vào.
Ai ngờ rơm bùng cháy, mới hay rơm cũng tình.
(Người như rơm)x3 khát ư... lửa ư...

 Anh ơi em mang lá trầu biếc đi tìm tới người có quả cau.
Khi mô thắm duyên nhau rồi,
Đừng với ai đứng ngồi mà chúng bạn cười bạc rứa vôi
 
Bên cây đa cao có cái giếng, soi tỏ khuôn mặt của người mình yêu.
Em luôn đến đây mỗi chiều để nhớ anh thật nhiều,
Rằng giếng trong thật nhiều càng nhớ anh bấy nhiêu...

Cưỡi trâu ah.. cưỡi trâu ta lội ... à qua sông...
Trâu sang bên nớ ta cày chung đôi a ha...
Mai đây lúa trổ bông vàng,
(để anh...ư hư...đi gặt, để nàng đưa cơm)x2

Anh ơi em mang lá trầu biếc đi tìm tới người có quả cau.
Khi mô thắm duyên nhau rồi,
Đừng với ai đứng ngồi mà chúng bạn cười bạc rứa vôi.

Bên cây đa cao có cái giếng, soi tỏ khuôn mặt của người mình yêu.
Em luôn đến đây mỗi chiều để nhớ anh thật nhiều,
Rằng giếng trong thật nhiều càng nhớ anh bấy nhiêu...

Cưỡi trâu ah.. cưỡi trâu ta lội.. à qua sông... trâu sang bên nớ...
Ta cày chung đôi a ha.. mai đây lúa trổ bông vàng,
(để anh...ư hư... đi gặt, để nàng đưa cơm)x2

Tình như đong không hết ư..., ra đống rơm đổ vào...
Llà tình làng quê, yêu nhau như rơm rạ làng quê,
(mà thắm, mà đượm, mà nồng)x2 ..
Hờ hớ hơ....biết chăng người... người ơi..


Bình luận (0)