Tiến lên đoàn viên (Phạm Tuyên) - Thanh Huyền - Đội Sơn Ca Đài TNVN
1-Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng,Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng,Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu,Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến thêm.ĐK:Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày,Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này.Tiến lên đoàn viên theo Đảng tiền phong,Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh.2-Khi còn niên thiếu luôn luôn gắng nghe lời,Mai rồi khôn lớn gắng xây dựng đời,Hòa bình tự do tay ta xây đắp nên,Khắp nơi vang rền tiếng kèn gọi tiến lên.(ĐK)