Thép ta vẫn ra lò
1-Sớm khuya bên lò say vui ánh thép,Sáng lên trong lò hồng lên bao mơ ước.Bạn ơi thép ta hồng sôi, Ánh lên niêm vui bao người,Thép ta thắm tình Bắc Nam.Vui những nẻo đường, đẹp những cánh đồng,Nào bạn ơi ta khơi lửa lò thêm sáng tươi.2-Lắng nghe trong lò âm vang tiếng hát,Sướng vui tự hào bàn tay ta.Bạn ơi nhớ bao ngày qua,Nắng mưa ta bạt núi san đồi,Chí ta tôi luyện nên thép gang.Thiết tha bao tình vì Tổ quốc anh hùng,Nào bạn ơi ta khơi lửa lò thêm sáng tươi.3-Thép ta ra lò trong muôn gian khó,Thép ta vẫn ra lò trong bão tố.Bạn ơi, quân Mĩ kia ngăn được sao,Suối thép đang rực cháy tuôn trào,Như máu ta sôi sục trái tim.Nấu nung căm hờn quân giặc Mĩ điên cuồng,Lò ta vẫn sáng, ngày đêm vẫn hát vang.