Ra tiền tuyến (Huy Quang)

 RA TIỀN TUYẾN

 
1-
Ngày từng ngày qua súng quân xâm lược Mỹ.
Bắn giết đồng bào, giết bao nhiêu đồng chí chúng ta.
Anh em ơi! có thể nào ta ngồi yên?
Không! Chúng ta quyết không ngồi yên,
Đi lên thanh niên! Cầm súng xông ra tiền tuyến
Giết giặc Mỹ không chùn tay.
Quyết bảo vệ lấy quê hương này.
Vùng lên! Tiếng gọi ngày đêm: Máu đòi máu.
Nguyền chiến đấu rửa thù chung.
Dù còn một người cuối cùng.
Quyết xông tới!

2-
Cùng bọn giặc kia lũ tay sai ruồng bố.
Đốt cháy làng mạc, cháy bao nhiêu đồng lúa khắp nơi.
Nhân dân ta chúng bắt làm kiếp ngựa trâu.
Không! chúng ta quyết tâm cùng nhau xung phong đi mau!
Cầm súng xông ra tiền tuyến,
Giết giặc giữ yên đồng quê.
Thắng lợi rồi chúng ta sẽ về.
Vùng lên! Vững một niềm tin: Đánh là thắng.
Dù máu chúng ta còn rơi.
Cờ hồng này bay khắp nơi.
Quyết xông tới!...

Bình luận (1)

  1. Lão Nông
    Hai giọng lĩnh xướng là Doãn Thịnh và Trần Khánh. BQT bổ sung nhé.