Qua bãi sông Hồng

QUA BÃI SÔNG HỒNG

Sáng tác: Lê Lôi
Trình bày: Bích Liên


Cầu Long Biên qua trái về phải ớ ơ
Bãi sông Hồng thoai thoải ngàn dâu
Qua sông nhớ mấy (ớ ơ..) nhịp cầu
Được tằm nhớ mấy lứa dâu sông Hồng

1-
Ơ xanh bãi xanh đồng,Dâu lên xanh bãi xanh đông
Vàng tơ óng kén đẹp lòng quê hương
Ai đem giùm tới tiền phương
Tơ này gửi chút tình hậu phương quê nhà
Ơ tơ thắm quê nhà, dâu xanh , tơ thắm quê nhà
Gặt 5 tấn lúa càng thêm ấm tình người thi đua.

2-
Ơ thăm bãi sông Hồng, ai qua thăm bãi sông Hồng
Nhiều tơ lắm kén đẹp đồng lúa thơm
Thi đua cùng vơi tiền phương
Sớm chiều người gái đảm hậu phương quên mình
Ơ câu hát ân tình vui chung câu hát ân tình
Lời ca ngân mãi hòa theo sóng Hồng Hà reo vui.

Bình luận (0)