Nông trường và tình yêu người lính

Đóng góp: Giàng A Nho

Bình luận (0)