Những người con gái Hà Nội

Bình luận (1)

  1. Bảo Lan.2
    Bảo Lan.2
    Cảm ơn BQT, một bài hát hay của NS Cầm Phong, có nhiều nét ca trù, giọng Thanh Hoa đời đầu hay sao, mà nghe thích thật.