Cầm Phong

Đến với âm nhạc bằng con đường tự học. tham gia Đội ca kịch Sao vàng. 1947 là diễn viên Đội tuyên truyền Phòng Chính trị Khu I Việt Bắc. Tháng 8-1948 về Đài TNVN làm biên tập âm nhạc, là một trong những người đầu tiên xây dựng Đoàn Ca nhạc của Đài TNVN.

Các ca khúc do Cầm Phong sáng tác (39)

Các thể loại khác do Cầm Phong sáng tác (1)

Tư liệu liên quan (9)

Bình luận (0)