Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương
Tôi ghé thăm anh dọc đường hành quân,Nghe tiếng chim ca trên đồi anh nằm,Trận địa còn đây đất đá xới nhào,Cỏ non lại nhú khắp trên chiến hào.Đây Nguyễn Viết Xuân anh còn đó,Nghe tiếng anh hô quân thù khiếp sợ,Từng phút từng giây bọn xâm lược Mĩ, Đã phải gục xuống chính nơi đây.Cả nước mến yêu người anh hùng bất tử,Trong đoàn quân anh dũng ngoan cường,Tên anh trùng tên núi, tên sông,Trong những lời thơ sôi sục căm hờn,Trong những bài ca thúc giục ta lên đường.Tiêu diệt bọn xâm lược Mĩ,Ta nguyện làm như đồng chí,Nguyễn Viết Xuân giục ta đi.