Quý Dương
Sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, Quý Dương hoạt đông trong phong trào ca hát của thanh niên, học sinh Hà Nội, dàn dựng, chỉ huy, hát trong Ban đồng ca thanh niên cho đến năm 1956 vào học Trường Âm nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp, ông ở lại Trường giảng dạy thanh nhạc. Năm  1978 ông được cử đi tu nghiệp ở Nhạc viện Sofia  Bun-ga-ri. Ông tổng hợp những kiến thức nghề nghiệp tích luỹ được từ những năm trước để khẳng định một phương pháp thanh nhạc phương Tây kết hợp ngôn ngữ dân tộc cho hoạt động ca hát và giảng dạy. Ông là Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Ông đã đơn ca, lĩnh xướng rất thành công nhiều ca khúc, hợp xướng của các tác giả Việt Nam và nước ngoài, đã đóng vai chính trong hầu hết các vở nhạc kịch do Việt Nam dàn dựng như : Cô Sao, Người tạc tượng,  Bên bờ Krông Pa,Epghêni Onêghin, Núi rừng hãy lên tiếng,  Ruồi trâu, Madam Butterfly.