Mùa xuân biên cương

Bình luận (2)

  1. Hoàng văn Hòa
    Hoàng văn Hòa
    Nội dung bài hát thì liên quan quái gì đến bi với chẳng hài kịch nhỉ!!?(nhất là chuyện riêng tư của nghệ sĩ)Xét ở mặt nào đó,nhận xét của Lộc cũng là một bi kịch
  2. Lộc
    Phan Lạc Hoa-Thanh Hoa là bi kịch của giới nghệ sĩ (...). Nghe lại càng thấy đúng.=((