Mưa miền Trung

MƯA MIỀN TRUNG


Miền Trung mùa mưa
Anh có về miền Trung mùa mưa?
Cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ
Chứ hạt thương rơi nặng bàn tay ấm
Mà hạt nhớ theo gió đưa xa vời
Hạt nhớ xa vời theo gió đưa.
Hạt thương rơi nặng bàn tay ấm
Chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa
Hạt nhớ xa vời theo gió đưa.
Mà anh có về miền Trung mùa mưa?
Hạt thương rơi nặng bàn tay ấm.
Chứ hạt nhớ xa vời theo gió đưa
Anh có về miền Trung mùa mưa?Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Để tưởng nhớ hai Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân vừa qua đời ngày hôm qua 29/6/2015, BBT mới đăng hai bài của hai nhạc si là Mưa miền Trung của NS Phan Huỳnh Điểu và Gió mùa thu của NS Phan Nhân do thành viên Anh Thư sưu tầm và gửi đên. Xin cảm ơn bạn Anh Thư và mời các bác thưởng thức.