Một ngày mới trên đất mỏ

MỘT NGÀY MỚI TRÊN ĐẤT MỎ

Sáng tác: Tân Huyền
Trình bày: Kiều Hưng - Bích Liên

Chào một ngày mới đã bắt đầu
Trên đất mỏ Mạo Khê tràn đầy ánh nắng
Thợ lò chúng tôi giữa nhưng ngày nước non
Ngắm đỉnh non đông, Lòng rạo rực vô vàn
Vào một ngày mới tiếng máy sang
Trong hối hả thời gian nhịp quay gấp gấp
Thợ dàn chúng tôi dẫu suốt ngày lấm lem
Vẫn cùng ai kia kế hoạch vượt thời gian

1-
Ta đêm ngày tiến sâu vào lòng đất quê hương,
Khơi những mạch than đen để chở đến muôn phương
Được mùa than, nay dàn máy khoan hối hả
Trên đỉnh núi trời Mao Khê mây trắng xóa
Những hàng thông xanh theo gió rì rào.

2-
Ta đã từng ước mơ dựng thành phố nơi đây
Bao tháng ngày bên nhau cùng vượt tới tương lai
Tìm đường đi xây dựng Mao Khê lớn mạnh
Một ngày mới nhìn dòng than tuôn lấp lánh
Hát chào tương lai trên đất mỏ yêu thương.

Bình luận (0)