Mỗi bước ta đi
Đồng chí ơi người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng Tổ quốc,Anh đi về đâu từ Quy Nhơn đến Biên Hoà, vượt qua Sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng.Anh đi trước hàng quân, tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu đạp trên xác thù,Anh đang hành quân ra tiền tuyến, mang theo tình yêu giai cấp trong tim.Mỗi bước ta đi vùi thây quân giặc cướp nước,Mỗi bước ta đi diệt tan bao bốt đồn thù,Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên,Theo bàn chân ta ghi thêm một chiến công, sáng soi muôn đời sau.Ha hà ha ha, hà ha ha, hà ha ha!Mỗi bước ta đi trên đường quê tiếng ca thêm rộn ràng,Ánh dương đang bừng lên bóng đêm đang lùi xa.Mỗi bước ta đi giặc Mĩ tan tành sợ hãi nhưng lực lượng ta mỗi ngày một lớn lên,Vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân, miền Nam anh hùng...