Lời ru trên nương

Đóng góp: Đặng Quang Đông

Bản nhạc

Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông
Mai sau con lớn vung chày lún sân.

Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương làng đói
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều,
À... ơi... à... ơi...

Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
Đừng làm mẹ ngã, mẹ trỉa bắp trên nương
Mặt trời của bắp thì nằm trên núi
Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng.

Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối
Các anh cầm súng với các chị cầm chông
Akay ơi, Akay ơi.
Mẹ đưa Akay ta quyết dành cuộc sống
Akay ơi, mà ngủ cho ngoan
Là Akay ơi, mà ngủ cho ngoan...

Bình luận (0)