Lên đường đánh Mỹ

LÊN ĐƯỜNG ĐÁNH MỸ
Sáng tác: La Thăng
Trình bày: Quý Dương - Trung Kiên -
Tốp ca nam NH GH-HX-NVKTổ quốc đang gọi đoàn con ra đi
Nô nức lên đường gian khó xá chi
Đẹp vô ngần tuổi xuân anh hùng
Đi chiến đấu giữ quê hương.

Nghe chăng tiếng đoàn chiến sĩ
Đang vang hòa khúc quân ca
Đi chiến đấu ra đi là quyết thắng
Đánh tan quân Mỹ mới về quê hương.

Nghe tiếng Hà Nội yêu dấu
Đêm nay gửi nhắn tin yêu
Đi chiến đấu ra đi là quyết thắng
Đánh tan quân cướp Mỹ mới về quê hương.

Nghe bước chân dồn đoàn quân ra đi
Chan chứa bao tình đất nước quê hương
Thù Mỹ xâm lược sông núi chất đầy
Thêm thôi thúc lên đường.

A a a…
Đi chiến đấu đánh tan quân Mỹ mới về
Nghe tiếng Hà Nội yêu dấu
Đêm nay gửi nhắn tin yêu
Đi chiến đấu ra đi là quyết thắng
Đánh tan quân cướp Mỹ mới về quê hương.

Tổ quốc đang gọi đoàn con ra đi
Nô nức lên đường gian khó xá chi
Đẹp vô ngần tuổi xuân anh hùng
Đi chiến đấu giữ quê hương.

Nghe chăng tiếng đoàn chiến sĩ
Đang vang hòa khúc quân ca
Đi chiến đấu ra đi là quyết thắng
Đánh tan quân cướp Mỹ mới về quê hương.

Nghe tiếng Hà Nội yêu dấu
Đêm nay gửi nhắn tin yêu
Đi chiến đấu ra đi là quyết thắng
Đánh tan quân cướp Mỹ mới về quê hương
Mới về quê hương
Mới về quê hương
Đánh tan quân cướp Mỹ…
Mới về… quê hương...

Bình luận (0)