Khúc hát thương binh

KHÚC HÁT THƯƠNG BINH


Vì Tổ quốc chúng tôi đi
Vì tiếng hát của đàn em thơ
Hiến tuổi xuân lên đường đánh Mỹ
Vi Miền Nam mang trong tim ta
Dù hiểm nguy hi sinh đâu sờn
Hỡi trái tim căng đầy sức trẻ
Chúng tôi đi, chúng tôi đi
Để khắp làng quê không còn bóng giặc
Cho trời ta cao xanh nơi nơi
Cho mùa xuân dâng lên quê tôi đẹp nắng
Thôi thúc quân đi tới khắp chiến trường
Vang bài ca giục lòng tôi.

Là người chiến sĩ thương binh
Nguyện trung hiếu trọn đời hi sinh
Vững niềm tin sáng ngời ý chí
Vì ngày mai trên quê hương ta
Bao ngày qua trên khắp chiến trường
Có máu xương chúng tôi đã đổ
Vẫn hăng say chúng tôi đi......
Về những đồng xanh, công trường vẫy gọi
Mái trường bao em thơ đang mong
Căng đầy trong tim tôi men say nhựa sống
Chiến sĩ thương binh kiên trung với Đảng
Nguyện trọn đời dâng Tổ quốc....

Bình luận (0)