Khúc anh hùng ca thành Huế

Bình luận (1)

  1. leminhhien
    Trong bè hát vẩn nổi rõ giọng lanh lảnh của chị Bích Liên.