Hoàng Văn Thụ anh là ánh sao

Chuyện kể rằng đất Lạng Sơn, xã Nhân Lý xưa có một người,
Là con của bản mường ta, đã đứng lên tìm đường cứu nước,
Trong những năm ba mươi, đường cách mạng lắm lúc gian truân,
Anh vững bước ra đi trong màn đêm dài nô lệ,
Anh là ánh sao sáng tỏa khắp nơi.

Hoàng Văn Thụ thân yêu đã hiến dâng cho Đảng trọn đời,
Ngoài pháp trường vẫn cười tươi, vẫn sắt son niềm tin tất thắng.
Lời nói anh năm xưa, giờ đã thành cuộc sống hôm nay,
Trên đất nước anh hùng đang dựng xây,
Nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa bao đời ước mong.

Nhìn cuộc đời bao đổi thay, dân ấm no được học hành,
Nhà máy vọng vang đồi nương, tiếng máy reo đồng xanh lúa mới,
Em nhớ công ơn những người đồng chí trung kiên,
Ơi anh Lý thân thương, ơi anh Hoàng Văn Thụ,
Anh là ánh sao muôn đời sáng soi.

Bình luận (1)

 1. Pear

  Chuyện kể rằng đất Lạng Sơn, xã Nhân Lý xưa có một người,
  Là con của bản mường ta, đã đứng lên tìm đường cứu nước,
  Trong những năm ba mươi, đường cách mạng lắm lúc gian truân,
  Anh vững bước ra đi trong màn đêm dài nô lệ,
  Anh là ánh sao sáng tỏa khắp nơi.

  Hoàng Văn Thụ thân yêu đã hiến dâng cho Đảng trọn đời,
  Ngoài pháp trường vẫn cười tươi, vẫn sắt son niềm tin tất thắng.
  Lời nói anh năm xưa, giờ đã thành cuộc sống hôm nay,
  Trên đất nước anh hùng đang dựng xây
  Nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa bao đời ước mong.

  Nhìn cuộc đời bao đổi thay, dân ấm no được học hành,
  Nhà máy vọng vang đồi nương, tiếng máy reo đồng xanh lúa mới,
  Em nhớ công ơn những người đồng chí trung kiên,
  Ơi anh Lý thân thương, ơi anh Hoàng Văn Thụ,
  Anh là ánh sao muôn đời sáng soi.