Hoa đỏ sông Bằng

Đóng góp: Anh Thư
Rừng núi đôi bờ Bằng giang bốn mùa hoa nở, sương mai long lanh óng đỏ nhụy vàng, như lá cờ tháng Tám non sông ấp ủ bao năm do tay người Cha dựng nước đã trổ hoa Phai Khắt, Nà Ngần. Ơ có đời no ấm hạnh phúc, có tình đòan kết ngược xuôi, có điện có chữ nhờ có Bác Hồ. Nhìn hoa nhớ Bác nhớ cờ sao phấp phới năm nào đỏ thắm khắp núi ơ...đồi.
Rực rỡ bản làng, đời ta như mùa hoa nở. Ghi công ơn sâu nước ngọt nhớ nguồn. Sông đã từ Pác Bó như dòng máu đỏ xa tim nuôi hoa Bằng giang tươi thắm, nuôi lòng ta son sắt thủy chung. Ơ sông Bằng thắm ngàn hoa.

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Lời bài hát :

    Rừng núi đôi bờ Bằng giang bốn mùa hoa nở, sương mai long lanh cánh đỏ nhụy vàng, như lá cờ tháng Tám non sông ấp ủ bao năm do tay người Cha dựng nước đã trổ hoa (...). Ơ có đời hạnh phúc no ấm, có tình đòan kết ngược xuôi, có điện có chữ nhờ có Bác Hồ. Nhìn hoa nhớ Bác nhớ cờ sao phấp phới năm nào đỏ thắm khắp núi ơ...đồi.

    Rực rỡ bản làng, đời ta như mùa hoa nở. Ghi công ơn sâu nước ngọt nhớ nguồn. Sông đã từ Pác Bó như dòng máu đỏ xa tim nuôi hoa Bằng giang tươi thắm, nuôi lòng ta son sắt thủy chung. Ơ sông Bằng thắm ngàn hoa.