Lương Vĩnh
Ông nguyên là cán bộ biên tập âm nhạc Nhà xuất bản DIHAVINA. Trong htời kì địch tạm chiếm Hà Nội, ông tham gia phong trào thanh niên, học sinh nội thành dưới hình thức hoạt động trong một ban nhạc. Hoà bình lập lại, ông là diễn viên Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương. Khả năng sáng tác bộc lộ trong thời kì này. Sau khi ttót nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1965 ông về nhận công tác tại Đoàn Ca múa Hải Phòng. Năm 1973 chuyển về  Nhà xuất bản Văn Hoá rồi về Nhà xuất bản DIHAVINA. Ông mất tại Campuchia ng ày16-6-1982 trong một chuyến công tác. Những ca khúc của ông: Tiếng mẹ, Bài ca mùa Xuân, Chim én, Đèn đỏ, Tạm biệt Phnôm-pênh và Thành phố Hoa phượng đỏ.