Dương Liễu

Dương Liễu sinh ra, lớn lên ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Bà là người Kinh nhưng có thể nói thạo tiếng Tày, tiếng Nùng. Bà theo học ngành sư phạm mẫu giáo nhưng mong ước được hát đã thôi thúc bà gia nhập Đoàn Văn công Cao Bằng (cuối năm 1979).

Hiện bà là Đoàn phó phụ trách chuyên môn Đòan nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, nên bà vừa tham tham gia biểu diễn, vừa chỉ đạo nghệ thuật. Dương Liễu còn sáng tác ca khúc. Bà là hội viên của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, thành viên Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Bà đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Các ca khúc do Dương Liễu trình bày (7)

Các ca khúc do Dương Liễu trình bày (3)

Tư liệu liên quan (4)

Bình luận (0)