Hò kéo pháo
HÒ KÉO PHÁO   Sáng tác: Hoàng Vân Trình bày: Hoàng Chè - Tốp ca nam Đoàn Nghệ Thuật QK 2.***********************************************   1.  Hò dô ta nào… kéo pháo ta vượt qua đèo…Hò dô ta nào… kéo pháo ta vượt qua núi…Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi.Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù.Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù. Hai, Ba nào!  Hò dô ta nào… kéo pháo ta vượt qua đèo…Hò dô ta nào… kéo pháo ta vượt qua núi…Dù lửa nóng trong bom đạn, bốc cháy chung quanh ta rồi .Bám chắc tay không buông rời, quyết tâm bảo vệ pháo.  Hai, Ba  Kéo pháo lên trận địa của chúng ta tin chắc thắng ta tin tưởng ở ta.Kéo pháo lên... kéo pháo lên...... Hò…ơi………