Hoàng Chè

NSUT Hoàng Chè

Ông sinh năm 1948. Ông là một ca sĩ quân đội, đã có 8 năm phục vụ trong Đòan văn công giải phóng, từ khi nhập ngũ cho đến 1975. Sau 1975, ông chuyển về học thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Khi học xong ông quay lại Văn công quân Giải phóng khi ấy chuyển đổi thành Đoàn Nghệ thuật Quân khu II. Sau này, ông trở thành Trưởng đòan Đoàn Nghệ thuật quân khu II.

Ông được Nhà nước trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Các ca khúc do Hoàng Chè trình bày (9)

Tư liệu liên quan (7)

Bình luận (0)