Gửi theo anh chiến sĩ hải quân

Bình luận (1)

  1. vochongheo
    Xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ hải quân đã quên mình vì đất nước.