Gửi pháo anh hùng

GỬI PHÁO ANH HÙNG

Sáng tác: Lê Lôi
Trình bày: Quý Dương
********************


Pháo ơi nghe pháo gầm pháo nã vào Bản Đông Phú Dệt
Nghe pháo róc vào Tà Cơn Khe Xanh
Quân Mỹ quân Ngụy pháo chồng mà lên xác
Xe pháo tàu bay chúng nó  tan tành
Chiến thắng, chiến thắng vang vang, cả quê hương náo nức
Lúa càng thêm bông, máy vui tăng năng suất
Lòng biết mấy tự hào pháo tiến công
Ngàn lời yêu thương gửi tặng pháo anh hùng.(2)


Pháo ơi pháo nghe pháo dội pháo thét vào Chu Lai, Đước Mặn
Nghe pháo nã Công-pông-chàm, Kơ-ra-chê
Quân Mỹ xâm lược với bầy mà bán nước
Thây chất đồi cao, đồn bốt tan tành
Chiến thắng chiến thắng vang vang,  cả quê hương náo nức
Lúa càng thêm bông máy vui tăng năng suất
Lòng biết mấy tự hào pháo tiến công
Ngàn lời yêu thương gửi tặng pháo anh hùng...

Bình luận (0)