Gà mái mơ

GÀ MÁI MƠ

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
Thơ Trần Ngọc Thanh
Trình bày: Quý Dương

Tôi là gà, gà mái mơ
Tôi là gà, gà mái mơ
Thân tôi đôm đốm trắng
Xen nâu nhạt vàng tươi
Nhặt hạt rụng hạt rơi
Tôi cần cù tìm bới
Góp phần nâng cao đời sống mới
Tôi đẻ bao quả trứng tròn
Tôi đẻ bao quả trứng to
Cục cục cục ta cục tác cục ta cục tác
Tôi đẻ bao quả trứng tròn
Tôi đẻ bao quả trứng to.

Bình luận (0)