Đi tìm bóng núi

ĐI TIM BÓNG NÚI

Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm bóng núi ngày xưa
Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm, đi tìm bóng núi ngày xưa.

Bây giờ em đã theo chồng, lên núi phát nương tra lúa
Bây giờ không còn mùa hạ, để chiều tím đỏ chờ mong
Bây giờ không còn lời nguyền, để môi em không chung môi
Bây giờ không còn mưa rừng, để cho đôi ta đi chung
Tàu lá xưa mình che đầu - Nay em che cho người khác
Không thương em – anh không còn thương ... à à ơ ...

Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm bóng núi ngày xưa
Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm bóng núi ngày xưa.

Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm bóng núi ngày xưa
Một mình em ôm câu hát,
Đi tìm bóng núi ngày xưa.
Ơ.....

Bình luận (0)