Cây lúa Quảng Bình, cây súng Quảng Bình
1-Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Cây lúa Quảng Bình vì ai mà vươn thẳng,Bão tố mưa bom vẫn nặng trĩu bông vàng,Hạt gạo Quảng Bình vui chia sẻ ____,Rau cháo không sờn đi giành những ước mơ.Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Đường ta bước tới chiến trường, lòng ta hướng ra chiến trường,Vượt đạn bom ra nhập chiến trường, đổ mồ hôi cũng vì chiến trường,Nhắc nhau câu ca đói cho sạch rách cho thơm,Mang nặng cùng chiến trường ta mang cả tình thương.2-Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Cây súng Quảng Bình ngày đêm mà năng luyện,Trời biển thân thương với làng xóm dịu hiền,Kẻ thù có vào ta chia lửa cùng Trị - Thiên,Tiêu diệt chúng tan tành ta mạnh bước tiến lên.Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Dù tiếng súng kia (…), dù dãy núi kia trập trùng,Dù trời đêm kia mịt mùng, dù mưa nắng kia bừng bừng,Quân dân quê ta, súng bên mình suốt đêm ngày,Vẫn rộn ràng tiếng hò trong lao động dựng xây,Dô khoan ớ khoan dô là, hò khoan ơ hò khoan.3-Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Sông núi Quảng Bình đẹp hoa mà hai giỏiBiển cả mênh mông bên biển lúa tốt bời bời.Rừng vàng ngút ngàn đang chờ vạn bàn tayTrai gái quê mình đem tài năng đắp xây.Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Ngày chiến thắng sẽ về, ngày thống nhất sẽ về,Hội non sông vui thỏa lòng, cả quê hương rước cờ hồng,Trên miền Tây bao la, đắp cho đẹp những con đường,Ta dựng tượng Bác Hồ ngay trên đỉnh Trường Sơn,Dô khoan ớ khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan.Kết:Ngày chiến thắng sẽ về, ngày thống nhất sẽ về,Hội non sông vui thỏa lòng, cả quê hương rước cờ hồng,Trên Trường Sơn bao la, đắp cho đẹp những con đường,Ta dựng tượng Bác Hồ trên đường Hồ Chí Minh.Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò khoan,Dô khoan dố khoan ớ là, hò khoan ơ hò là khoan.