Cái máy húc của tôi

CÁI MÁY HÚC CỦA TÔI

Tiếng máy húc nổ ầm trời
Như trái tim anh sôi động giữa đời
Em ơi xin em chớ có ngần ngại chi tiếng ầm đó
Em hãy tin rằng trái tim anh vẫn đang hiên ngang
Vì tình vì nghĩa vì mình
Vì đời nên máy..... quay nhanh
Kìa tiếng máy nổ ầm trời
Vì vốn nó vẫn nổ ầm trời.

Xông pha.... cùng máy húc vượt gian nan
Súng bom thù chặn đường đi lại
Máy nhào tới mở đường đi
Đường ta mở đỏ trời nắng hạ
Đường ta mở đẹp miền đất lạ
Chúng bắn phá, tiếng gập ghềnh
Ta cho máy ga tăng
Tiếng máy húc nổ ầm trời
Ấy vốn tiếng nó vẫn nổ ầm trời

Tiếng máy húc nổ ầm trời
Như trái tim anh sôi động giữa đời
Em ơi xin em chớ có ngần ngại chi tiếng ầm đó
Em hãy tin rằng trái tim anh vẫn đang hiên ngang
Vì tình vì nghĩa vì mình
Vì đời nên máy quay nhanh
Kìa tiếng máy nổ ầm trời
Vì vốn nó vẫn nổ ầm trời.

Ta đi ...... cùng máy húc mở tương lai
Với tâm hồn dạt dào sôi nổi
Hướng thẳng tới,...... bạn đời ơi!
Đường cách mạng là  đường thắng lợi
Lòng đã vì chủ nghĩa xã hội
Dù đường đi khúc khuỷa gập ghềnh
Ta cho máy ga tăng
Tiếng máy húc nổ ầm trời
Ấy vốn tiếng nó........ nổ ầm trời...

Bình luận (0)