Bóng cây Kơ Nia
Trời sáng em làm rẫy, thấy bóng cây kơ-niaBóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ.Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây kơ-niaBóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?Về phương mặt trời mọc.Mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâu?.Uống nước nguồn miền Bắc.Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừng.Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền BắcNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-niaNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.Ơ…ớ ơ….ớ ơ…….……Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.