Bất tử

BẤT TỬ
Nhạc: Hoàng Hiển
Lời: Thơ Nguyễn Trọng Tạo.


Thánh Gióng về trời, tướng Giáp về quê
Vì dân vì nước, Người trở thành bất tử
Thành núi thành mây, thành ruộng đồng sông bể
Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông
Thành đền thờ trong mỗi tấm lòng dân
Thành ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối
Thành mặt trời cho trần gian nắng mới
Thành mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng
Trái tim hồng thành xá lị kim đan.
Khi nằm xuống cả non sông thương khóc
Cả non sông thành rồng chầu hổ phục
Tôn vinh Người vị thánh của lòng dân.

Bình luận (0)