Thùy Dương (2)
Tốt nghiệp cao học tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đã nhận bằng Thạc sĩ về phương pháp lí luận và dạy học âm nhạc.Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.Đã giành nhiều giải thưởng trong các hội diễn của ngành giáo dục Thủ đô.