Hoàng Hiển

Năm 11 tuổi ông học Trường Thiếu sinh quân Liên khu IV. Năm 15 tuổi (1954) là Thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1958-60 học Trung cấp sư phạm HN tốt nghiệp ra trường là giáo viên các môn xã hội. Năm 1961-62 học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ra trường làm giáo viên chính trị trường phổ thông cấp 3 sau đó về dạy ở Khoa Triết Đại học Chính trị Bộ Giáo dục. Năm 1971 chuyển sang Cao đẳng Sư phạm Nhạc Hoạ. Năm 1972-75 học bổ túc sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Hoạt động âm nhạc từ đó đến nay. Đã sáng tác nhiều ca khúc cho thiếu nhi như Hành khúc tới trường, Xe cần cẩu, Đi trồng cây xanh.. và ca khúc cho người lớn như Tiếng hát em cô gái sông Cầu, Bài ca mở đất...

Các ca khúc do Hoàng Hiển sáng tác (9)

Bình luận (0)