Bàn tay khéo quá
BÀN TAY KHÉO QUÁBàn tay em xinh quá! Xòe thơm như hoa nhàiNào khi đến bạn vui múa cùng nắm tay cầm tayNày em vẽ bao nhà máyÔi sao mà xinh quá! Chú chim non đậu cành hoaKhen đôi bàn tay khéo biết xâu kim khâu giúp bà.Bàn tay em xinh quá! Xòe thơm như hoa nhàiNày xem em cầm que tính bàn tay khéo bao giờ saiBàn tay khéo em tập viếtÔi sao mà yêu quá! Chữ như hoa đẹp từng trangÔi sao mà yêu quá! Chữ như hoa đang xếp hàng.