Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Bản 2)

Bản nhạc

BÁC HỒ SỐNG MÃI VỚI TÂY NGUYÊN1-
Ê… Con chim nhông con chim kơ-tia con công tung cánh
Này chim có hay rằng
Ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây nguyên.

Ơ… đỉnh núi Chư-prông bất khuất oai hùng
Dòng suối A-đam trong suốt thành kính hát rằng
Bác Hồ sống mãi bên ta
Trong mỗi nhà bên nương rẫy thân yêu
Trong điệu sáo tiếng đàn T’rưng…

Chàng trai Ê-đê, cô gái Ba-na
Tay cầm gươm cầm súng hô đều
Tiến! Đi, ra đi khắc sâu lời thề với Người
Siết chặt tay quyết tâm giết giặc Mỹ.

Lớp lớp, lớp lớp điệp trùng bước theo Người
Ánh mặt trời vinh quang muôn năm ngời sáng
Dân mình nước mình tự hào có Bác Hồ
Người sống mãi cùng Tây nguyên.

2-
Ê… Con chim nhông con chim kơ-tia con công tung cánh
Này chim hãy ca rằng
Con trai con gái mình tự hào là người Tây nguyên.

Ơ… Rừng núi Tây nguyên bất khuất bao đời
Cùng Ma-T’rang-Lơng nêu mãi truyền thống sáng ngời
Những người chiến đấu hôm nay
Theo Bác Hồ ra đi thắm tô thêm cho dòng máu người xưa.

Dòng sông Krong-pa ca hát chiến thắng
Bên rừng chông bẫy đá anh hùng
Tiến! Nghe vang vang khắp nơi lời hịch Bác Hồ
Quyết chặt tay trói chân lũ giặc Mỹ.

Lớp lớp, lớp lớp điệp trùng bước theo Người
Ánh mặt trời vinh quang muôn năm ngời sáng
Trên đường thắng lợi đời đời có Bác Hồ
Người mãi mãi cùng ta đi...

Bình luận (0)