Bà mẹ trên sông Quảng Bình

BÀ MẸ TRÊN SÔNG QUẢNG BÌNH


1-
Ai qua những dòng sông Quảng Bình quê ta đó
Ai qua những con đò  xuối ngược ngày đêm trên dòng sông ta mến yêu ơ…
Ta mến yêu yêu dòng sông vì dòng sông đang chiến đấu
Có mẹ già với một thuyền nan
Giữ vững tay chèo đưa con đò dọc ngang
Với những khoang đầy đưa súng đạn sang sông
Hò hò ơi ơi hò này đạn sang sông ta đón đầu giặc Mỹ
Giặc chưa lui chưa nghỉ tay chèo,
Bao đêm dài mẹ quên giấc ngủ
Trong nắng lửa mái tóc đọng sương
Thuyền rẽ sóng băng sông nhanh đẩy mái chèo
Thuyền rẽ sóng băng sông mang nặng niềm tin.

2-
Ai qua đến dòng sông Quảng Bình quê ta đó
Ai trông những con thuyền gió lộng buồm căng nghe lời ca tiếng hát vang xa
Câu hát vang lừng mừng quê ta chiến thắng
Có mẹ già với cả lòng dân
Lửa đạn quân thù không cúi đầu dừng chân
Giữ vững tay chèo đưa con đò sang sông
Hò ơi ấy hò này là hò sang sông đánh thẳng giặc Mỹ G
iặc chưa lui chưa nghỉ tay chèo,
Xưa đói nghèo làm dân nô lệ
Nay không trở lại kiếp của trâu
Cả nước đứng lên đi cờ đỏ ngợp đầu
Cả nước đứng lên đi chiến đấu vì Tổ quốc.

Bình luận (1)

  1. Trung Kiên
    Trung Kiên
    Đi khắp thế gian không ai bằng Mẹ, Mẹ ơi !