Lúa cấy thẳng hàng

Đóng góp: Pear

Bản nhạc

1. Vừa mới hôm nào trên đồng em tập cấy,
Hàng lúa uốn cong đám thưa đổ đám dày
Mẹ trách anh chê em đỏ bừng đôi má,
Nhưng có lẽ nào em chịu bó tay.

A lúa cấy thẳng, thẳng hàng.
Chân mạ gieo thưa đúng tuổi
Vui ngọt nước no phân,
Lúa lớn lên như thổi.
A lúa cấy thẳng, thẳng hàng,
Cảnh mẹ xưa vơ cỏ tay rớm máu, em còn nhớ.
A lúa cấy thẳng hàng cho cào mới em đưa, em đưa nhẹ nhàng.

2. Rọi ánh trăng vàng theo đường dây tập cấy,
Hàng sóng hướng đông tây lúa đứng thẳng tắp đều.
Một sớm mai xanh kin mặt đồng lúa mới,
Vừa ý mẹ già vui tựa bạn cấy theo.

A lúa cấy thẳng, thẳng hàng,
Tay cào em đưa đứng thẳng.
Vui hợp tác thâm canh,
Vững bước em theo Đảng,
Cứu nước gìn giữ xóm làng.
Cảnh mẹ xưa vơ cỏ tay rớm máu nay còn đâu.
A lúa cấy thẳng hàng cho cào mới em đưa, em đưa nhẹ nhàng.

Tay cào mới em đưa, em đưa nhẹ nhàng.

Bình luận (0)