Tình ca

Bản nhạc

Chuyển soạn: Cát Vận
Chỉ huy: Cao Việt Bách

Bình luận (0)