Symphony No 7 in C Major, Op.60 ( first movement)

Đóng góp: Anh Thư
Bản giao hưởng số 7 cung Đô trưởng, tác phẩm thứ 60 (Phần 1) của Dmitri Shostakovich này còn có tên Leningrad được ông sáng tác tại Leningrad trong thời kì thành phố bị quân phát-xit Đức bao vây (9/1941-1/1944). Bản giao hưởng đã góp phần động viên quân dân thành phố vượt qua đói rét giữ vững phòng tuyến và cùng với các cánh quân của Hồng quân phá vỡ vòng vây đẩy lùi quân phát-xit Đức khỏi vùng Leningrad vào đầu năm 1944.

Bình luận (0)