Dmitri Shostakovich

  1. Dmitri Dmitriyevich Shostakovich là một nhà soạn nhạc Nga thời Liên Xô và một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Các thể loại khác do Dmitri Shostakovich sáng tác (3)

Bình luận (0)