Xuân mong đợi

Bình luận (2)

  1. quangbacninh
    Bài ca cổ : XUÂN MONG ĐỢI của tác giả Đỗ Dũng .
  2. quangbacninh
    Thanh Kim Huệ ca bài ca này hay quá . tuyệt tuyệt . .