Tình dân với thương binh

Bình luận (1)

  1. trinh_nguyen_chau

    Hay quá. Còn nhiều bản thu của Bà Châu Loan ngâm thơ Tố Hữu hay của Chế Lan Viên chưa thấy trong list của BBT.