Tiếng suối Cam Ly

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Bài hát này của tác giả Thanh Quang. Chỉ tiếc chất lượng âm thanh (thu thanh và bảo quản) bài hát này quá kém!

  2. quangbacninh

    Nghe đi nghe lại bài ca này rất hay từ lời bài ca đến giọng ca của 2NS đều rất tuyệt vời mỗi tôi chất lượng băng chưa được tốt , không biết có còn bản thu nào khác của 2NS bài này không nhỉ , tôi đã nghe bài ca này ở bản thu khác do ns Thanh Kim Huệ với nam ns trẻ Châu Liêm cũng rất hay .

  3. quangbacninh
    Bài ca này rất hay , chất lượng băng chưa được tốt lắm .